حضور مریم رجوی در ژنو

m3خبر گزاری  فرانسه از حضور  خانم مریم رجوی، رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران، خبر داد. خانم مریم رجوی در روز پنج شنبه ۲۹ سپتامبر  (۲۸شهریور)  در یک سمپوزیوم بینالملی در ساختمان مجار دفتر سازمان ملل در ژنو از جوامع بینالمللی خواست تا برای ازادی هفت عضو سازمان مجاهدین خلق که بدست نیروهای مالکی پس از یک حمله جنایتکارانه به قرارگاه اشرف در ۱۰ شهریور، اول سپتامبر به گروگان گرفته شده بودند، اقدام سریع به عمل اورند.

خانم رجوی که در در کنار نخست وزیر سابق الجزایر سید احمد غزالی، در این سیمپوزیوم شرکm1ت کرده بود، از سازمان ملل متحد خواست تا با استقرار نیروهای حافظ صلح «کلاه ابیهای» سازمان ملل در کمپ لیبرتی امنیت این قرارگاه را تضمین کنند.

  خبرگزاری فرانسه از قول یک سخنگوی مجاهدین نوشت: نیروهای عراقی در اول سپتامبر ۵۲ عضو این سازمان را در کمپ اشرف در نزدیکی مرز ایران در استان دیالی که به مدت طولانی پایگاه آنها بود را به قتل رسانده و اموال آنها را به آتش کشیدند.

m2شهادت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به طورجهانی محکوم شد اما سازمان ملل و دولتهای غربی مراقب بودند که در میان گزارشهای مختلف از آنچه اتفاق افتاد کسی را متهم نکنند

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...