حمایت اکثریت پارلمان انگلیس از مقاومت و ضرورت ارجاع پرونده حقوق بشر رژیم ایران به شورای امنیت

اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا و اعضای مجلس اعیان حمایت خود را از شورای ملی مقاومت ایران اعلام کردند و از سازمان ملل خواهان تضمین امنیت ۳۲۰۰تن از مجاهدین در کمپ لیبرتی شدند
مریم رجوی رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران: سازمان ملل و غرب باید با ارجاع پرونده نقض حقوق بشر رژیم ایران به شورای امنیت خامنه ای را به خاطر جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قانونی قرار دهد

کمیته امور خارجی مجلس عوام- اقدامات حقوق بشری وزارت خارجه- شواهد و اسناد مکتوب -۴نوامبر-۲۰۱۳- کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران، متشکل از همه گروه های پارلمانی، هم چنان به طور فعال وضعیت حقوق بشر در ایران، و وضعیتی را که چند هزار عضو جنبش اپوزیسیون اصلی ایران که در حال حاضر با نقض حقوق بشر در عراق مواجه هستند، دنبال می کند. در ایران ۱۲۰هزار زندانی سیاسی توسط رژیم کنونی اعدام شده اند. ۳۰هزار تن از زندانیان سیاسی ظرف چند ماه در سال ۱۹۸۸ قتل عام شده اند. صدها هزار تن به دلایل سیاسی زندانی و شکنجه شده اند. بنابراین، جامعه بین المللی باید تمامی روابط تجاری اش را با رژیم ایران به توقف اعدامها و نقض حقوق بشر در این کشور، مشروط کند. وزارت خارجه باید پرونده حقوق بشر رژیم ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد و باید عاملان جنایات علیه حقوق بشر در ایران به دادگاه جنایی بین المللی سپرده شوند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، روند وحشیانه و بی وقفه اعدامهای خودسرانه را به عنوان نشانه ای از ضعف و پریشانی رژیم و ترس اش از تشدید قیامهای مردمی توصیف کرد و گفت: ”ملاهای حاکم از سکوت سازمان ملل متحد، و مماشات دولتهای غربی، سوء استفاده کرده و به تشدید این قتلها پرداخته است. به جای چنین موضع شرم آوری، سازمان ملل و غرب باید پرونده حقوق بشر رژیم ایران را به شورای امنیت ارجاع داده و خامنه ای را تحت پیگرد قانونی برای ادامه جنایت علیه بشریت قرار دهد“.

اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا و اعضای مجلس اعیان حمایت خود را از شورای ملی مقاومت ایران اعلام کردند و از سازمان ملل متحد خواهان تضمین امنیت ۳۲۰۰تن از مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی شدند.

قانونگذاران گفتند: ”ما قویاً از طرح ۱۰ ماده ای ارائه شده توسط خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، حمایت می کنیم و دولت بریتانیا را نیز به انجام این کار تشویق می کنیم“.

در بخش دیگری از سند ضمیمه گزارش کمیته خارجی پارلمان انگلستان، با اشاره به حملات جنایتکارانه و موشکی علیه مجاهدان لیبرتی، خاطرنشان شده است: نخست وزیری عراق به نیروهای عراقی دستور داده بود حتی از انتقال مجروحان به بیمارستان جلوگیری شود و ساکنان دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی ندارند.

این گزارش به قصد عراق برای مصادره اموال مجاهدین در اشرف اشاره می کند و می نویسد: عراق حتی از انتقال جلیقه و کلاه خودهای حفاظتی ساکنان از اشرف به لیبرتی جلوگیری می کند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...