حمایت برخی از شخصیتهای سیاسی برای نجات چهار زندانی اعدامی

گروهی از شخصیتهای سیاس- مدنی طی دو روز گذشته با صدور بیانیه ها و یا حضور در جمع خوانواده های چهار زندانی اهل سنت که در استانه اعدام قرار دارند، خواستار توقف اجرای حکم انها  شدند.

بنا بر گزارشات دریافتی برخی اعضای کارزار لگام (لغو گام بگام اعدام) متشکل از خانم نرگس محمدی و آقایان محمد ملکی، فریبرز رییس دانا، علیرضا جباری و محمد نوری‌زاد روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه به زندان قزل حصار رفتند تا با خانواده این ۴ زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام دیدار کنند.

خانواده حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی از سه روز پیش در مقابل زندان قزل‌حصار تحصن کرده و خواهان بازگردانده شدن عزیزانشان به زندان رجایی شهر کرج هستند.

روز گذشته نیز اعلام شد که حدود 80 نفر از زندانیان اهل سنت محبوس در زندان گوهر دشت و قزل حصار در حمایت از خوانواده های این چهار زندانی دست به اعتصاب غذا زده اند.

این چهار زندانی اهل‌سنت که از روز شنبه ۲۴ خرداد ماه جهت اجرای حکم اعدام به زندان قزل‌حصار منتقل شدند از همان روز در اعتصاب غذا بسر میبرند.

ماموران امنیتی زندان قزل‌حصار طی روزجاری خانواده‌ها را تهدید کردند که باید هرچه زودتر به تحصن خود خاتمه دهند، ولی خانواده‌ها همچنان در کنار در زندان قزل‌حصار بصورت ۲۴ ساعته باقی مانده‌اند.

ﺣﺸﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻃﺒﺮﺯﺩﯼ، ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ،ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻏﺮﯾﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺭﺍ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ.

ویﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ، ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ، ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

شاهرخ زمانی عضو کمیته ی پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری برای نجات جان چهار زندانی عقیدتی سیاسی اهل‌سنت از نهادهای حقوق بشری کمک خواسته است .