حمایت و همبستگی با قیام مردم ایران در یوتبوری و استکهلم + تصاویر

روز شنبه 28 آپریل اکسیونهای همبستگی با قیام مردم ایران از سوی هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین در چند شهر سوئد از جمله در یوتبوری و استکهلم  برگزار شد.

حاضرین در این آکسیونها بویژه از اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه بانه که از روز ۲۶فروردین‌ماه در اعتراض به بستن مرز از سوی رژیم آخوندی و افزایش تعرفه گمرکی، آغاز شده و وارد چهاردهمین روز خود شده است حمایت کردند.

یوتبوری

استکهلم

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...