حمله با گاز اشک آور به معلمان اصفهان + فیلم

عکس ارشیو

صبح روز پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷ د فرهنگیان اصفهان  در اعتراض به وضعیت معیشتی خود، برای دومین هفته متوالی، مقابل اداره آموزش و پرورش اصفهان در خیابان هشت بهشت این شهر تجمع کردند؛ مورد حمله وحشیانه ماموران امنیتی قرار گرفتند. ماموران در این حمله وحشیانه به سوی فرهنگیان اصفهان گاز اشک‌آور پرتاب کردند.. بنا به گفته شاهدین ماموران بین ۴۰ تا ۵۰ نفر را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.  فرهنگیان شاغل و بازنشسته ؛ شعار می‌دادند: «این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی»

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...