حمله به بند زنان زندان شهر ری

بنا به گزارش دريافتي، يكشنبه – 7 ارديبهشت ، 93 دژخيمان خامنه اي در زندان شهر ري با باتوم و كمربند به بند 1 بند زنان حمله ور شدند.

اين بند بيش از 240 زن زنداني بيدفاع، منجمله ريحانه جباري كه محكوم به اعدام مي باشد را درخود جاي داده است.

اين گزارش مي افزايد: دژخيم اصغر كوليوند افسر جانشين شب به طور وحشيانه به همراه چهار دژخیم دیگر با شوکر و كمربند  زنان زنداني در بند 1 و 2  را با شدت هرچه تمامتر زير ضرب قرار داده اند. 

به همراه اين دژخيم دو سرباز به نامهاي محمدمحمد زاده و تاتار و دو سرباز ديگر با شوكر برقي و باتوم و كمربند به جان زندانيان زن افتاده بودند. افسر نگهبان اين بند زن مزدوري به نام سيما پورمند مي باشد. در حال حاضر تمامي ارتباطات زندان با خارج قطع شده است.

بر اساس این گزارش تلفنها قطع شده و تا اطلاع ثانوی زندانیان از هوا خوری محروم شده اند.