حمله ماموران سرکوبگر در استادیوم سهند تبریز. ۳۰ فروردین + فیلم

حمله ماموران سرکوبگر و ضرب وشتم شدید هواداران تراکتورسازی در استادیوم سهند تبریز. ۳۰ فروردین

در بازی تراکتورسازی و پیکان به درگیری تماشاچیان با نیروی انتظامی منجر شد