حمید نصیری: برای مجاهد قهرمان و پاکباز محمد سیدی کاشانی (بابا)

برای  مجاهد قهرمان و پاکباز و آفریدگار ترانه ها و سرودهای مجاهدین، محمد سیدی کاشانی (بابا)   سلوک رد پای تو حمید نصیری به هر گٌلی که خنده زد حضور تو نشانه بود به چشم هر شکوفه ای نگاه تو جوانه بود به دست تو سپرده ام تمام آرزوی من … ادامه خواندن حمید نصیری: برای مجاهد قهرمان و پاکباز محمد سیدی کاشانی (بابا)