براي عبور سازمان پر افتخار مجاهدين از توفانهاي بنيانكن در خليج خون

آهنگ و تنظیم این ترانه توسط زنده یاد آندرانیک ساخته شده است
با صدای آندرانیک
شعر ترانه حمید نصیری

 

حميد نصيري

 

براي عبور سازمان پر افتخار مجاهدين

از توفانهاي بنيانكن در خليج خون

عبور

 

عبور تو شبيه رعد

شبيه رگبار تگرگ

شكافتن حادثه ها

بوسيدن لبهاي مرگ

 

هزار زخم خنجر و

تنِ يگانة تو بود

طلسم قفل بيصدا

حريصِ خانة تو بود

 

رد شدي از دام جهان

رد شدي از هرناگهان

رد شدي از ثانيه ها

رد شدي از حجم زمان

 

رد شدي از تنگة مرگ

آنطرف بود و نبود

از كمر خليج خون

از دهن آتش و دود

 

نذار كه خورشيد بميره

دوباره خاموشي بياد

دوباره سايه هاي ترس

فصل فراموشي بياد

 

بذار كه از بازوي تو

شكوفه هاي آهنين

توفان سرخِ رگ تو

بشكفه از پوست زمين

 

سوار سينة صدف

گوهر دريا را بگير

تمام جنگل مال تو

پنجه بكش, پنجه شير!