حکایت طناب دار جلوی چشم های آخوند در ”صداهای تصویری”

بسیاری از گل ها در سراسر جهان نماد ین هستند و همین امر درمورد گل های لاله ها نیز صادق است . به عنوان مثال، لاله های سفید نماد خلوص ،لاله های زرد نماد شادی و جذابیت هستند .لاله های قرمز حس عشق را تداعی می کنند.

پیوند لاله قرمز با عشق از یک افسانه باستانی آمده است که در آن مرد جوانی به نام فرهاد عاشق دختر زیبایی به نام شیرین می شود. اما دختر جوان قبل از آن که مرد بتواند عشقش را بیان کند می میرد. مرد نیز از درد این غصه

می میرد، اما در جایی که خونش ریخته شد ،لاله های قرمز از زمین می رویند. بنابراین لاله های قرمز نماد عشق ابدی و واقعی هستند.

لاله های قرمز تابلو عشق واقعی شهدا به آزادی ایران را نشان می دهند. شهدا یی که با آگاهی جانشان را فدا کردند می دانستند یک روز آزادی به ایران خواهد آمد حتی اگر آن ها زنده نباشند.

علامت های  پیروزی شهیدان دست بسته ،اعتقاد آنان به آزادی ، که یک روزبه ایران می آمد را نشان می دهند. در این سالیان ،این شهدای جوان ،بسیار بالغ تر از زمان خود بودند.

عشق برای یک ایرا ن آزاد که ا مروز مردم درخیابان ها به صورت صلح جویانه بر علیه حکومت آخوندها فریاد

می زنند ،از همان اعتقاد و ایمان سرچشمه گرفته است .

دهها تظاهر کننده توسط رژیم ایران در زندان ها طی یک ماه کشته شده اند. برخی توسط دارو مسموم ،برخی مفقود و ۱۰۰۰۰نفر دستگیر گزارش شده است.

بسیاری جوان هستند و آگاه و می دانند که توسط پاسداران و اطلاعات رژیم ایران کشته خواهند شد با وجود این آنان می خواهند که این بهای آزادی ایران را بپردازند.

ملا:

زیبایی ،دوستی ،عشق، عدالت ،صلح ،آزادی ، انسانیت ،محبت کلماتی هستند که هرگز یک مولا نمی تواند خودش را با آن ها شناسایی کند.

یک آخوند نمی تواند با یک حیوان هم مقایسه شود. یک حیوان درک و فهم و عاطفه دارد ولی یک آخوند خیلی با حیوان فاصله دارد. یک مولا کریه و زشت است و در زیر یک ماسک رفتار مذهبی  فناتیکی زندگی می کند.

یک آخوند از انسان های ضعیف  در جامعه سو استفاده می کند و نقش خدا را در روی زمین بازی می کند .مردم ایران تصمیم گرفته اند که رژیم فناتیکی ایران را سرنگون کنند و آماده هستند که قیمتش را با جان خود برای آزادی  و دمکراسی در ایران بپردازند.

حالا باید دنیا مردم ایران را برای بشریت و دمکراسی و صلح در خاورمیانه حمایت کند.

یک آخوند که توحش و اعدام را آموزش داده است باید به روز آخرت هم فکر می کرد. بزودی زمان یک سونامی عظیم در ایران برعلیه رژیم دیکتاتوری آخوندها است . این سونامی ازکسی سوال نمی کند و هرچه پلیدی و کراهت است درسر راهش ویران می کندو هیچکس نمی تواند این بار آخوندها را از آن چه که خود خلق کرده اند نجات دهد.

افسانه اسکویی

۴فوریه ۲۰۱۸

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: