حکم خامنه ای درمانده در مورد چهارشنبه سوری

متن استفتا و پاسخ خامنه ای درباره چهارشنبه‌ سوری به این شرح است:

سؤال: چهارشنبه‌ سوری و شرکت در آن چه حکمی دارد؟

پاسخ: چهارشنبه‌ سوری هیچ مبنای شرعی ندارد و اگر مستلزم ضرر و فساد یا موجب ترویج اعتقادات باطل باشد، جایز نیست.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...