حکم خامنه ای درمانده در مورد چهارشنبه سوری

متن استفتا و پاسخ خامنه ای درباره چهارشنبه‌ سوری به این شرح است:

سؤال: چهارشنبه‌ سوری و شرکت در آن چه حکمی دارد؟

پاسخ: چهارشنبه‌ سوری هیچ مبنای شرعی ندارد و اگر مستلزم ضرر و فساد یا موجب ترویج اعتقادات باطل باشد، جایز نیست.