حکم شلاق برای دو خبرنگار عکاس به جرم اهانت به مشاور فرهنگی استاندار قزوین

سایت حکومتی صدای قزوین اعلام کرد که بر اساس حکم اولیه شعبه 102 دادگاه عمومی قزوین دو تن از عکاسان قزوینی با اتهام توهین جمعا به 75 ضربه شلاق محکوم شدند.

یکی از عکاسان که با شکایت مشاور فرهنگی استاندار و رئیس سازمان میراث فرهنگی قزوین به دادگاه احضار شده بود، به صدای قزوین گفت: بر اساس حکم اولیه شعبه 102 دادگاه عمومی قزوین بنده با اتهام توهین به 25 ضربه شلاق محکوم شدم و عکاس دیگر نیز به همین اتهام به 50 ضربه شلاق محکوم شد.

به نظر می رسد این حکم به دلیل انتشار یادداشتی است که این دو درباره یکی از کتاب های مشاور فرهنگی استاندار نوشته بودند. این یادداشت باعث شد تا مشاور فرهنگی استاندار از این دو عکاس قزوینی شکایت کند.