حیدری: حتی اگر حداقل مزد ۵۰ درصد افزایش یابد، قیمت تمام شده تنها ۵ درصد افزایش می‌یابد

علیرضا حیدری (نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا: پرداخت دستمزدهای اندک در کشور درحالی است که کارگران ایرانی از نظر میزان ساعات کاری در ابتدای لیست کشورهای با بیشترین ساعات کاری اجباری قرار دارند، افزود: اکثر کشورهای پیشرفته بین ۳۸ تا ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کنند و برای هر ساعت دستمزد ۷ دلار دریافت می‌کنند؛ اما این رقم در کشورهای جهان سومی به ۴۴ تا ۴۸ ساعت کار اجباری در هفته و برای هر ساعت کمتر از ۴دلار دستمزد می‌رسد.

وی افزود: مطابق آخرین محاسبات انجام شده حتی اگر حداقل مزد ۵۰ درصد افزایش یابد، قیمت تمام شده در بهترین حالت تنها ۵ درصد افزایش می‌یابد، لذا اینکه کارفرمایان بگویند که هماهنگی دستمزد با قیمت سبد معیشت قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد قابل تایید نیست؛ لذا بهتر است که به‌جای این حرف‌ها، شرایطی را فراهم کنیم که سطح درآمد عمومی افزایش باید؛ نه اینکه با بی‌مهری و بی‌انصافی اختلاف طبقاتی را افزیش و هر روز افراد بیشتری را به زیر خط فقر هل دهیم.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...