خالی بودن سفره کارگران در شب عید و شرمندگی آنها نزد خانواده

نگرانی های کارگری در روزهای پایانی سال

دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: با قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، نگرانی جامعه کارگری در خصوص احتمال اخراج از کار و عدم پرداخت حقوق و مطالبات پایان سال تشدید می شود.

به نوشته ایسنا، داوود میرزایی، گفت : پرداخت نکردن حقوق، عیدی و سنوات برخی کارگران شرکت‌های تولیدی و صنعتی در روزهای پایان سال، نخستین نگرانی جامعه کارگری است و آنها از اینکه شب عید به دلیل قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی قادر به تامین نیازهای فرزندان و کالاهای مورد نیاز نوروز نباشند، نگران بوده و استرس دارند.

خالی بودن سفره کارگران در شب عید و شرمنده شدن آنها نزد خانواده چالش جدی پیش روی کارگران در روزهای پایانی سال است.

در اغلب کارخانه های ایران، کارگران زحمتکش ما شرایط بسیار سختی را در پایان سال و نزدیک شدن نوروز و سال نو دارند. نبود امنیت شغلی، نداشتن بیمه کاری، قراردادهای کوتاه مدت بعضا یک ماهه واحتمال اخراج از کارخانه و از همه مهمتر تورم 40درصدی به گفته خود رژیم و اضافه شدن 15درصدی حقوق مردم همه کارگران را نگرا ن کرده است و گاها سوال میکنند که تا کی چنین وضعی ادامه خواهد داشت.