خامنه ای با وحشت از سرنگونی گفت: آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را دارد

ولی فقيه ارتجاع امروز (شنبه 19بهمن) وحشت خود از چشم انداز سرنگونی را به « توطئه های آمريکا» نسبت داد و گفت: «مسئولان آمريکايی به مسئولان ما می گويند قصد تغيير نظام را ندارند؛ دروغ می گويند اگر بتوانند لحظه ای ترديد نمی کنند». او همچنین گفت: آمریکایی ها ما را تهدید می‌کنند، آن وقت توقع خنده‌آور و مسخره‌ای دارند که جمهوری اسلامی از قدرت دفاعی خود بکاهد.
خامنه ای سپس با پنجه کشیدن به صورت رفسنجانی، سياست وی در نزديکی به آمريکا را بدون نام بردن از او رد کرد و گفت: «قدرتهای مداخله گر می خواهند به مردم کشورها القا کنندکه استقلال شان با پيشرفت منافات دارد؛ کسانی هم در داخل کشورها از جمله در ايران حرف آنها را تکرار می کنند. اين حرف کاملاً غلط است».
ولی فقيه ارتجاع در ادامه، به حرفهای روحانی از جمله در کنفرانس اقتصادی داووس، که راه حل بحران اقتصادی رژيم را در سرمايه گذاری خارجی عنوان کرده بود پاسخ داد و گفت: «توصيه هميشگی به مسئولان، استفاده حکيمانه از ظرفيتهای بی شمار درونی است. راه حل مشکلات اقتصادی، نگاه به بيرون و برداشتن تحريمها نيست».