خامنه ای: بسیاری از مردم قادر به پرداخت اجاره‌خانه‌های خود نیستند

بسیاری از مردم در پرداخت اجاره‌خانه‌های خود وامانده‌اند

ولی فقیه درهم شکسته، رئیس دفتر خود دایناسوری به نام محمدی گلپایگانی را به صحنه فرستاده است تا وضع فلاکت و بدبختی مردم را مطرح کند. یکی نیست از اینها بپرسد که مسبب و عامل اینهمه بدبختی و فقر چه کسی است. ؟ کی سپاه را با بودجه سرسام اور به قول خودتان فضایی کرد. چه کسی دستور ساخت انواع اقسام موشکها برای کشته شدن مردم را با بودجه های کلان داده است. به دستور چه کسی، مراکز هسته ای در حال توسعه و تکمیل هستند، بودجه اینها از کجا میاید؟ بله همه این بودجه ها در ازای بدبختی و فلاکت مردم ایران است.

به گزارش مهر، رئیس دفترخامنه ای با بیان اینکه بسیاری از مردم در پرداخت اجاره‌خانه‌های خود وامانده‌اند، گفت: “حکومت اگر به اندازه کافی مسکن تولید کند، بخشی از این مشکلات حل می‌شود.”

محمدی گلپایگانی گفت: ” در حال حاضر نیز بسیاری از مردم در پرداخت اجاره خانه‌های خود وامانده‌اند، عده‌ای هم بی انصاف، سودجو و فرصت طلب هستند .”

اینجا را بخوانید، وی تصریح کرد: “هیچ حکومتی در دنیا سراغ نداریم که تا این حد با مردمش مهربان باشد.” !!!!!! منظورش در ا عدام و شکنجه و کشتار است

محمدی گلپایگانی گفت: “ترامپ از نسل نازی‌های آلمان است.” آنهایی که فکر می‌کنند اگر با آمریکا کنار بیاییم همه چیز خوب می‌شود، بدانند که خواب و خیال است و این چنین نیست. “

وی خاطرنشان کرد: ” حزب الله هم اگر امروز حزب الله است و اسرائیل از نامِ سیدحسن نصرالله می‌ترسد، به این دلیل است که تربیت شده سردار سلیمانی است.”