خامنه ای رسما خواهان خفقان بیشتر در دانشگاهها با اجرای طرح تفکیک جنسیتی شد

خامنه ای در دیداری با روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، طی یک سخنرانی رسما خواستار ایجاد خفقان بیشتر در دانشگاهها با اجرای طرح تفکیک جنسیتی شده و ضمن مخالفت با اختلاط جوانان (در دانشگاهها) مدعی شد که اختلاط جوانان دختر و پسر به “جنایات جنسی” می انجامد.

به گزارش رادیو فرانسه علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران،دیروز در دیدار با رؤسای مراکز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برخی فعالیت ها در دانشگاه های ایران را محکوم کرد و گفت: “برخی کار فرهنگی را با برگزاری کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفته اند و برای توجیه کار غلط خود می گویند : دانشجویان باید شاد باشند.”
رهبر جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با اختلاط جوانان مدعی شد که اختلاط جوانان دختر و پسر به “جنایات جنسی” می انجامد، چنانکه این امر به ادعای او در کشورهای غربی روی داده است.

رهبر جمهوری اسلامی سپس گفت که به اعتقاد وی کار صحیح فرهنگی باید به پرورش انسان های مؤمن، معتقد به آرمان ها و دوستدار نظام اسلامی ایران و افراد دارای بصیرت و عمق دینی و سیاسی بیانجامد.

رهبر جمهوری اسلامی در ادامۀ این استدلال میلیون های ایرانی معترض به نتیجۀ دهمین انتخابات ریاست جمهوری را بی بصیرت خواند و گفت اعتراض های خیابانی میلیون ها ایرانی پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری نتیجۀ از بین رفتن بصیرت در نزد آنان بود.

وی همچنین گفت که خبرهای ناخوشایندی به گوش او می رسد مبنی بر اینکه “جوانان انقلابی و مؤمن و خوش فکر در دانشگاه های کشور تحت فشار قرار گرفته اند.” رهبر جمهوری اسلامی ضمن اعتراض به این موضوع خواستار آن شد که فضای دانشگاه های کشور بیشتر به این افراد سپرده شود.