خامنه ای و رفسنجانی طی سخنان جدا گانه ای وحشت خود از شرایط پیش رو را رسما اعلام کردند

خامنه ای با طرح مجدد “اقتصاد مقاومتی” در جمع مقامات اقتصادی رژیم وحشت خود را از شرایط پیش رو ابراز کرد. وی گفت: تحريمهای غرب عليه ايران در هر صورت ادامه می يابد حتی اگر در مسأله هسته يی به توافق نهايی برسيم.
خامنه ای ضمن ابراز نگرانی از طرح مسئله حقوق بشر در ایران گفت: تحريمها قبل از موضوع انرژی هسته يی وجود داشت و اگر مذاکرات هم به نتيجه برسد باز هم ادامه خواهد داشت چرا که مسأله انرژی هسته يی و حقوق بشر بهانه يی بيش نيست.
خامنه ای در این سخنرانی دلیل شرایط وخیم اقتصادی ایران را « جنگ تمام عیار اقتصادی “دشمن”» با نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد.

از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای با روزنامه حکومتی اعتماد ضمن حمله به خامنه ای  و سیاستهایش گفت: با ادامه سياست خارجی احمدی نژاد، ايران به مرحله نفت در برابر غذا می رسيد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از واگذاری شرکتهای دولتی به ارگانها و عوامل باند خامنه ای به ويژه واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران انتقاد کرد و گفت: ”امکانات اساسی را از دست دولت گرفتند و به نهادهايی دادند که نه نظارت پذير هستند و نه حساب پس می دهند“.