خامنه ای و رفسنجانی طی سخنان جدا گانه ای وحشت خود از شرایط پیش رو را رسما اعلام کردند

خامنه ای با طرح مجدد “اقتصاد مقاومتی” در جمع مقامات اقتصادی رژیم وحشت خود را از شرایط پیش رو ابراز کرد. وی گفت: تحریمهای غرب علیه ایران در هر صورت ادامه می یابد حتی اگر در مسأله هسته یی به توافق نهایی برسیم.
خامنه ای ضمن ابراز نگرانی از طرح مسئله حقوق بشر در ایران گفت: تحریمها قبل از موضوع انرژی هسته یی وجود داشت و اگر مذاکرات هم به نتیجه برسد باز هم ادامه خواهد داشت چرا که مسأله انرژی هسته یی و حقوق بشر بهانه یی بیش نیست.
خامنه ای در این سخنرانی دلیل شرایط وخیم اقتصادی ایران را « جنگ تمام عیار اقتصادی “دشمن”» با نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد.

از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای با روزنامه حکومتی اعتماد ضمن حمله به خامنه ای  و سیاستهایش گفت: با ادامه سیاست خارجی احمدی نژاد، ایران به مرحله نفت در برابر غذا می رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از واگذاری شرکتهای دولتی به ارگانها و عوامل باند خامنه ای به ویژه واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران انتقاد کرد و گفت: ”امکانات اساسی را از دست دولت گرفتند و به نهادهایی دادند که نه نظارت پذیر هستند و نه حساب پس می دهند“.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...