خانم مریم رجوی پايان اعتصاب غذای جهانی برای ازادی 7 گروگان اشرفی را اعلام کرد

بدنبال حكم دادگاه اسپانيا عليه مشاور امنيت ملي مالكي بخاطر قتل عام و آدم ربايي در اشرف خانم رجوي ساكنان ليبرتي و ايرانيان در شهرهاي مختلف جهان را به پايان اعتصاب غذا فراخواند

بدنبال قطعيت حكم دادگاه اسپانيا عليه فالح فياض، مشاور امنيت ملي مالكي، بخاطر مسئوليت مستقيم در كشتار اول سپتامبر 2013 و اعدام جمعي 52 تن از ساكنان و به گروگان گرفتن 7 تن و به اتهام جنايت عليه جامعه بين المللي، خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، مجاهدان ليبرتي و ايرانيان در شهرهاي مختلف جهان را به پايان اعتصاب غذاي جهاني كه از روز اول سپتامبر شروع شده است فراخواند و پايان اعتصاب غذا را اعلام كرد.

وي افزود با وارد شدن يك اهرم نيرومند قضايي عليه مسئولان جنايت عليه بشريت، از اين پس كارزار جهاني براي آزادي گروگانها و براي تأمين امنيت مجاهدان ليبرتي , همچنان كه براي تحقق خواستهاي زندانيان اعتصابي درسراسر ايران با تمام قوا تا تعيين تكليف نهايي بي وقفه ادامه پيدا مي كند.

خانم رجوي اين پيروزي بزرگ را به اعتصاب كنندگان در ليبرتي و ژنو و برلين و اتاوا و لندن و ملبورن و واشنگتن و استكهلم و رم تبريك گفت و تاكيد كرد شما با تمامي وجود يك نمونه درخشان و تاريخي از مقاومت و ايستادگي در برابر ظلم و ديكتاتوري و جنايت بر جاي گذاشتيد.

خانم رجوي پيش از اين بارها با ارسال پيام ها و از طريق فرستادگان ويژه اش تلاش كرده بود اعتصابيوني كه در شرايط وخيم جسمي به سر مي برند از اعتصاب خارج كند، اما با اين حال بسياري از آنها بيش از 100روز و بعضا تا 108روز را در اعتصاب غذا بسر بردند.

تصميم دادگاه اسپانيا در كادر اصول اختيارات جهانشمول كه كنوانسيون چهارم ژنو براي دادگاههاي عدالت كشوري قائل است اتخاذ شده است. دادگاه تصميم گرفت تحقيقات عليه فالح فياض ”بعنوان كسي كه مسئول موارد نقض وخيم كنوانسيون چهارم ژنو و اولين پروتكل اضافي آن است ثبت نموده، كه اين جرايم را وي از ماه مه2010 بعنوان رئيس ”كميته اشرف“ وابسته به دفتر نخست وزير مالكي مرتكب شده، و بطور خاص بخاطر دست داشتن مفروض وي در قتل عامهاي 8 آوريل 2011 و اول سپتامبر 2013 عليه ”افراد حفاظت شده“ تحت كنوانسيون چهارم ژنو ساكن در شهر اشرف (عراق)، … در ارتباط با تخلفات گزارش شده در مورد 35قتل و 337مورد جراحت عامدانه در 8 آوريل 2011 و 52قتل و 7گروگانگيري در يك سپتامبر 2013 همراه با شكنجه و آسيبهاي جسمي عليه ساكنان اشرف“، بسط پيدا كند.

اين تصميم در ضمن اعلام ميكند كه ”كشتارها، جراحتها، بمباران صوتي، جلوگيري از ورود مواد غذايي و مراقبتهاي پزشكي، هيچ چيزي نميتواند در اشرف اتفاق بيافتد بدون اطلاع اعضاي كميته، بطور خاص فالح فياض. در سلسله مراتب نظامي و غيرنظامي او شخص مسئول عمليات 8 آوريل 2011 طبق دستورات نخست وزير، كه فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق است، ميباشد. در مسائل امنيتي در تمامي كشور، از جمله اشرف، فالح فياض شخص مسئول است“.

بر اساس تصميم دادگاه ”در اول سپتامبر 2013 نيروهاي نظامي عراق كه اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل عام شنيع 52تن، از حدود 100تن ساكنان را، كه به كمپ ليبرتي منتقل نشده بودند، را دادند. آنها  همگي داراي استاتوي افراد حفاظت شده طبق كنوانسيون چهارم ژنو بودند. هفت تن  از ”افراد حفاظت شده“ نيز در جريان اين تهاجم ربوده شدندكه هنوز آزاد نشده اند و مقامات عراقي نگفته اند كه آنها كجا هستند. اموال ساكنان غارت گرديد، ساختمانهاي متعدد با مواد انفجاري منهدم شد و يكي از آنها نيز به آتش كشيده شد“.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

26آذر 1392(17 دسامبر 2013)