خانم کارشناس تلویزیون یزد

خانمی روی آنتن زنده صداوسیمای یزد از «جادوی عشق» سخن می‌گوید
به گزارش ایسنا، از دو روز پیش فیلم کوتاهی از یک برنامه تلویزیونی در شبکه استانی یزد نقل شبکه‌های اجتماعی شده است؛ در این برنامه خانمی که به عنوان کارشناس معارف حضور دارد، خطاب به بانوان از راه‌کارهایی برای جلب رضایت همسران از معتاد گرفته تا مردانی که دست بزن دارند، سخن می‌گوید و اسم این راه‌کار خود را «جادوی عشق» می‌گذارد؛ راهکار او تشت آب و البته بهتر از آن شیر (!!) است و اینکه پای همسران خود را در این تشت گذاشته و ماساژ بدهند. از سکته قلبی و مغزی جلوگیری میشود.
این خانم کارشناس مذهبی شبکه استانی یزد  میگوید پای شوهرتون رو بزارید تو تشت شیر و گل ماساژ بدید بعد با حوله خشک کنید بعد یه بوسه به پای شوهر بزنید. نتیجه رو ببینید.
صداوسیمای یزد به خاطر توصیه به شستن و بوسیدن پای شوهران در یک برنامه عذرخواهی کرد
مدیر شبکه یزد با بیان اینکه «مضمون اصلی صحبت‌های خانم کارشناس تقویت روابط عاطفی میان زن و شوهر بود»، گفت: اما در صحبت‌های ایشان مرزهای هنجارهای عرفی رعایت نشده است. اصل و درون‌مایه صحبت‌های این خانم کارشناس که تقویت روابط عاطفی همسران بود بسیار ارزشمند است، اما این نوع بیان و ذکر مثال و جزئیات ممکن است با ذهن مخاطب امروز ما سازگار نباشد و به همین خاطر هم بهتر بود که بیان نمی‌شد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...