خبرگزاری سپاه پاسداران: مجاهدین، هدایت گر عوامل آشوب در داخل

sarkoob2درحالی که ولی فقیه ارتجاع از برهم خوردن مهندسی انتخابات و بالاگرفتن شقه وشکاف حتی در باند غالب هراسان شده است، وحشت از بروز اعتراضات و تظاهرات سراپای نظام را فرامی گیرد.

خبرگزاری سپاه پاسداران تحت عنوان« بازتولید رمز تقلب در انتخابات، خط مشترک فتنه و مجاهدین» هشدار داد: «با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، فتنه‌گران فراری و مجاهدین، در حرکتی هماهنگ دوباره به بازتولید خط القای تقلب در انتخابات همانند سال ۸۸ روی آورده‌اند».
خبرگزاری سپاه پاسداران به‌نقل از منابع وزارت اطلاعات به نام مؤسسه راهبردی دیده‌بان افزود: «مجاهدین که دقیقاً ۴سال پیش حرکتی هماهنگ با فتنه در ایران را اجرا می‌کردند و حتی در برخی مواقع خود هدایت‌گر عوامل آشوب در داخل بودند، از هم‌اکنون خط تقلب را در پیش گرفته و سعی دارند از این طریق شرکت در انتخابات را بی‌تأثیر نشان دهند. گفتنی است با نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات گروههای معارض نظام همانند سال ۸۸ در اقدامات خود کاملاً هماهنگ عمل می‌کنند و حرکت‌های مشابه را با ادبیات‌ متفاوت دنبال می‌کنند.
در همین حال درمیان کشمکشهای انتخاباتی که به درگیریها و اعتراضات کشیده شده است، جوانان هرفرصتی را را برای شعارهای ضد حکومتی مغتنم می شمارند و به رغم تلاش رژیم برای بستن خطوط اینترنتی و ارتباطی تصاویری از درگیریها و اعتراضات درصحنه های مختلف ازجمله در ورزشگاهها روی اینترنت قرار می دهند.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...