خسرو روزبه، مبارز فراموشی ناپذیر راه آزادی

روز٢۱ اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ خسرو روزبه، افسرمبارز و میهن پرست، توسط دژخیمان رژیم شاه به جوخه تیرباران سپرده شد.

خسرو روزبه از اعضای سازمان مخفی افسران حزب توده بود. پس از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ که این سازمان با خیانت رهبران حزب، تماماً لو رفت، روزبه نیز مورد شناسایی قرار گرفته و تحت تعقیب قرار گرفت. اما او توانست با زیرکی به مدت ۴سال از چنگ ساواک و ضد اطلاعات ارتش که به شدت به دنبال او بودند، بگریزد و به مبارزه مخفی علیه حکومت کودتا ادامه دهد.

خسرو روزبه در ۱۵تیرماه ۱۳۳۶ پس از یک درگیری نابرابر با مزدوران شاه خائن به چنگ آنان افتاد و ازآن پس، شکنجه ها و فشارهای فراوانی را تا لحظه شهادت تحمل کرد.سحرگاه ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۳۷ در میدان تیر حشمتیه مبارز فراموشی ناپذیر راه آزادی برخاک افتاد.

رژیم شاه تلاش داشت تا او را نیز مانند رهبران خائن حزب توده به سازش و تسلیم بکشاند، اما روزبه با مقاومت قهرمانانه دربرابر شکنجه ها و با دفاعیات پرشور خود در بیدادگاه نظامی، وفاداری خود به خلق را به اثبات رساند و مرگ سرخ را بر ننگ تسلیم ترجیح داد.
آخرین کلام خسرو روزبه قبل از اعدام این بود:

مشغول عشق جانان گر عاشقی ست صادق
در روز تیرباران باید که سر نخارد

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...