خودشان، مردم را میکشند، میگویند از سوی ماموران امنیتی تیر خورده اند

برخی معترضان توسط اغتشاشگران از پشت تیر خورده‌اند/ اینکه مردم از سوی ماموران امنیتی تیر خورده باشند درحال بررسی است

پاسدار محمدرضا یزدی، که بدلیل کشتارمردم ایران در طی این 40سال به مقام سرتیپی رسیده است در ارتباط با قیام مردم و در واکنش به اعتراضات مردم و اینکه کشته شدگان قیام را مردم شهید میدانند به ایلنا گفت: :برخی از افراد ما در جامعه توسط اغتشاشگران از پشت تیر خورده‌اند. بنده این را تایید می‌کنم و برخی هم آشوبگر بوده اند. از افرادی که کشته شده‌اند”.

خمینی ملعون درگذشته میگفت که خرمن ها را خودشان اتش میزنند و بعد میگویند خرمن ها اتش زده شده، خودشان، خودشان را شکنجه میکنند و بعد میایند میگویند شکنجه شدیم. به راستی که این مزدور نیز فرزند خلف همان ولی فقیه دجال است منتهی کمی دیر به میدان امده است.

وی در پاسخ به اینکه هیچ احتمالی در این زمینه وجود ندارد که برخی افراد به اشتباه توسط ماموران امنیتی کشته شده باشند، گفت: عده زیادی از پشت تیر خورده اند اما حالا ما بررسی میکنیم.

در پاسخ به این سوال که آیا برای افرادی که به دلیل فقر به خیابان آمده بودند، آن هم با توجه به فضای کشور که از اخبار اختلاس آقازاده‌ها مکدر بود، حقی قائل هستید؟ گفت: ” ما کسانی را داشتیم که بحث اعتراض نداشتند. برخی از افراد دستگیر شده از مرفه‌ترین افراد بودند. کسانی بودند که به هیچ وجه دغدغه مالی نداشتند. اینها تنها برای آشوب آمده بودند. همچنین از بیرون، حمایت یا کنترل می شدند.”

وی که از چرندگویی های خود هم به ستوه امده بود در مقابل این سوال که چرا تخریب اموال در جنوب شهرها و مناطق فقیرنشین بوده است، آیا این نشان نمی‌دهد که مردم فقیر دست به اعتراض زده‌اند، گفت:  بله، دشمن وارد فضایی می شود که آن فضا توسط مردم عادی فراهم شده است. بر آن فضا سوار می شود .”

وی که در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تخریب اموال الگوی اعتراضات در تمام جهان نبوده است؟ گفت: خیر، مقایسه کشور ما با کشورهای دیگر مقایسه مع‌الفارغ است. ما نباید مقایسه کنیم. مردم ما مردمی فهیم هستند. واقعا مقایسه مردم ما با فرانسه درست نیست.