خوزستان: خطر تاسیسات نفتی و ورود آلودگی، احتمال انفجار و تصاعد گازهای سمی و خطرناک

مشاور استانداری خوزستان اروز پنجشنبه علیرغم تکذیب مقامات رژیم اعلام کرد:  حجم زیادی از سیلاب های کرخه به هورالعظیم وارد شده است و  هم اکنون سیلاب تاسیسات نفتی مستقر در هورالعظیم را محاصره کرده و احتمال آلودگی نفتی و فاجعه زیست محیطی در هورالعظیم دور از ذهن نیست.
روز گذشته مطبوعات رزیم این مسئله را کاملا منتفی دانسته و انرا رد کردند اما امروز مشاور استانداری مجبور شد اعلام کند که تعدادی از تاسیسات نفتی در هورالعظیم از مدار خارج شده یا در حال خارج کردن آنها از مدار هستند ولی در صورت ورود آب به یکی از این تاسیسات، به طور قطع مقادیر زیادی نفت وارد تالاب خواهد شد.
وی اذعان کرد که سیل بندهایی که رژیم درست کرده است اانقدر قوی و بلند نیست که جلوی سیلابها را بگیرد و  از سوی دیگر به دلیل شکافتن برخی از جاده ها امکان دسترسی به تاسیسات و تحکیم سیل بندها وجود ندارد.
وی  که بی کفایتی رژیم در حل این مسئله اعتراف کرد گفت:  ما به دنبال ورود آب به هورالعظیم بودیم اما اکنون تالاب دیگر جایی برای آب ندارد؛ تاسیسات نفتی نیز اگر چه ثروت ملی است اما اکنون حفاظت از تالاب اهمیت دارد، چون اگر نفت وارد تالاب بشود یک فاجعه زیست محیطی رقم می خورد.
سواری تاکید کرد: خطر تاسیسات نفتی فقط ورود آلودگی نیست بلکه احتمال انفجار و تصاعد گازهای سمی و خطرناک وجود دارد که این را با مسئولان استان و شرکت های نفتی مطرح کردم.افتاب نیوز