دخالت رژیم در لیبی بسیار مخفیانه است

 به نقل از پایگاه خبری مصر، احمد المسماری، سخنگوی ارتش ملی لیبی گفت که رژیم ایران نقش بسیار مخفیانه‌ای در کشور لیبی ایفا می‌کند و دلایلی برای اثبات دخالت آنها در بحران لیبی وجود دارد.

وی گفت رژیم ایران کارخانه‌هایی در سودان دارد و خودش مسئول قاچاق و وارد کردن سلاح از مرزهای سودان و لیبی است.

این سخنگو افزود: سلاحی که از مرزهای سودان وارد لیبی می‌شود در کارخانه‌های متعلق به رژیم ایران و در خاک سودان ساخته شده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...