درخواست نانوایان برای افزایش قیمت نان

درخواست نانوایان برای افزایش قیمت نان

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی از درخواست این صنف برای افزایش قیمت نان به ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: با توجه به نرخ تورم و افزایش سایر هزینه‌ها درخواست افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت نان ارائه شده است.

به نوشته همشهری، بیژن نوروز مقدم افزود: در مصوبه افزایش قیمت نان در سال 98مقرر شد اجازه افزایش نرخ نان درصورت تغییر قیمت آرد و سایر هزینه‌ها صادر شود و اکنون با توجه به افزایش هزینه‌ها افزایش قیمت نان   درخواست شده است.