درهم شکسته شدن ساختمان جهاددانشگاهی شیراز

طبق گزارشات بدست امده، ساختمان جهاد دانشگاهی شیراز در روز شنبه 25ابان در پی اعتراضات مردم غیور شیراز به اتش کشیده شد .

در این اعتراضات شیشه های ساختمان و درب ورودی کاملا تخریب شده بود و نیروهای حراست این دانشگاه پا به فرار گذاشته بودند.

سپس در روز یکشنبه 26ابان دانشجویان غیور بار دیگر به ساختمان جهاد دانشگاهی حمله کردند و ساختمان را به اتش کشیدند که در نتیجه ان تمام طبقات ساختمان منهدم شد. نیروهای سرکوبگر رژیم و حراست دانشگاه در این ساختمان مستقر بودند.

اتش زدن این مجموعه ضربه سختی به نیروهای بسیج و حراست دانشگاه شیراز بود که نقش جاسوسی و دستگیری دانشجویان را دنبال میکرد.

در همین زمینه رژیم مجبور شد با انتشار بیانیه ای از طرف روابط عمومی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز ضمن براورد میزان خسارت اعلام کند: ” خسارت ناشی از آسیب وارده به ساختمان آموزشی جهاددانشگاهی در شیراز حدود ۸ میلیارد تومان ارزیابی شده است، این ساختمان کاربری عمومی در زمینه آموزشی و اشتغال داشته و با هدف ارائه خدمات آموزشی کوتاه مدت و علمی کاربردی به شهروندان خصوصا گروه‌های کم درآمد جامعه ایجاد شده بود. که تمامی ساختمان منهدم شده است” تابناک