دروغهای رئیس کل بانک مرکزی رژیم در مورد تجارت خارجی

دروغهای دولت روحانی انقدر بزرگ شده است که هیچ کس حرفهای انها را باور ندارد. همتی جدیدا گفته بود که هیچ مشکلی در تامین ارز واکسن نیست و مردم نگران نباشند و بزودی واکسن را میخریم.

دو هفته پیش نیز رئیس بانک مرکزی رژیم، عبدالناصر همتی در تلویزیون رژیم گفته بود که تراز تجاری کشور در ماههای اخیر مثبت شده است و گفته بود که میزان صادرات به به ۲۶.۵میلیارد دلار و واردات به ۲۵میلیارد دلار رسیده است

جالب است که بدانید به نوشته مشرق، “گمرک ایران آمار رسمی تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه اول امسال را منتشر کرد که نشان می‌دهد ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مثبت شدن تراز تجاری کشور، خلاف واقع بوده است. گزارش گمرک نشان می‌داد تراز تجاری نه تنها مثبت ۱.۵ میلیارد دلار نبوده بلکه منفی ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. “

 مسئولان گمرک، یاداوری کردند که بانک مرکزی ، همیشه امار تجارت خارجی را از گمرک دریافت میکرده و منتشر میکرده است .

بهرحال آمار گمرک در همه کشورها به عنوان شاخص تجارت آن کشور است که در همه مراجع قابل استناد است و در ایران ن نیز همین رویه حاکم از دهه‌ها قبل حاکم بوده است.

گمرک ایران به واسطه مسئولیت مستقیم در تجارت فرامرزی در کنترل اسناد واردات و صادرات و ترانزیت مانند گمرکات دیگر کشورها، مسئول ارائه آمار تجارت خارجی است.

جالب است که بعد از این تکذیبه گمرک، همتی سکوت کرده است و هیچ صحبتی نکرده است .

مشرق ادامه میدهد: “این در حالی است که جایگاه ریاست بانک مرکزی به علت مسئولیت آن در سیاستگذاری ارزی و پولی کشور بسیار حساس و مهم است و سیاسی‌کاری رئیس‌کل بانک مرکزی همچون یک ژورنالیست اصلاح‌طلب برای آمارسازی جهت مثبت کردن عملکرد دولت روحانی، سبب خدشه شدید به اعتبار بانک مرکزی می‌شود.

ضمناً رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً هم از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال خبر داده و آن را نشانه دیگری از موفقیت دولت روحانی در اقتصاد خوانده است. از آنجا که آمار رشد اقتصادی در اختیار بانک مرکزی است، دستگاه دیگری نمی‌تواند صحت آن را بررسی کند اما بیم آن می‌رود که در این آمار هم همچون ادعای مثبت شدن تراز تجاری کشور، اغراض سیاسی نهفته باشد.

همتی از دو سال قبل هم آمار تورم را پس از آن که به بالای ۴۰ درصد رسید، سانسور کرده است. آمار عملکرد بودجه دولت هم در دوره همتی به طور کامل سانسور شده است. مجموعه این رفتارهای همتی بیانگر رویکرد سیاسی وی در قبال آمارها است. درواقع او نشان داده که تمایل ندارد آمارهای منفی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی به گوش مردم برسد.”

اکثر مردم هم میگویند که مسئله تامین ارز برای خرید واکسن نیز کاملا دروغ است و برای ساکت کردن مردم است .