درگیری بین کشاورزان دلاور شرق اصفهان با نیروهای سرکوبگر رژیم ۴‌آذر۹۷ +فیلم

روز یکشنبه با هجوم نیروی انتظامی و گارد ضدشورش، به کشاورزان محروم اصفهانی که چند روز است در اعتراض به وضعیت آب و نپرداختن حقآبه توسط دولت، در اعتراض و اعتصاب بسر می‌برند، درگیری وسیعی بین نیروی انتظامی و کشاورزان در شرق اصفهان بوقوع پیوست.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...