درگیری و اعتراض علیه اعدامها در شهرکرد

به گزارش دریافتی، اول تیر ۱۳۹۲، پس از اعدام جنایتکارانه ۴زندانی در شهرکرد در ملاءعام، جمعی از مردم و بستگان این قربانیان به خیابانها ریخته و شعارهای ضدحکومتی سر دادند. این گزارش حاکی است معترضان در خیابان مهدیه شهرکرد تظاهرات کردند. مأموران جنایت پیشه با باتون و گاز اشک آور و گاز فلفل به تظاهر کنندگان یورش بردند و ۱۵تن را دستگیر کردند. ۵تن از دستگیر شدگان زیر ۱۳سال هستند.

اسامی اعدام شدگان محمد ابدالی، وحید فیوج، گل افروز فیوج و قباد فیوج اعلام شده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...