درگیری و تیراندازی بسوی کشاورزان ورزنه + فیلم

هزاران تن از کشاورزان ورزنه اصفهان از صبح امروز جمعه با اعتراضات و درگیری که ساعتها به طول انجامید با نیروهای ضدشورش درگیر شدند. نیروهای ضد شورش به سمت کشاورزان تیراندازی کردند و گازاشک اور شلیک کردند که در نتیجه ان تعدادی از معترضان زخمی و مجروح شدند. در فیلم زیر درگیری و تیراندازی به سوی کشاورزان را ببینید.