در وحشت از قیامهای پیش رو در 6 استان ایران مانور ضد شورش و اغتشاشات اجتماعی آغاز شد

خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داد که رزمایش حکومتی  ˈالی بیت‏ المقدسˈ امروز (پنجشنبه 8 اسفند 1392) همزمان در شش استان کشور آغاز شد.
این خبرگزاری حکومتی اعلام کرد که این رزمایش به مدت دو روز در استان های خراسان شمالی ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی، قم ، سمنان و تهران برگزار می شود.

به گفته این خبرگزاری حکومتی مقابله با ناآرامیهای اجتماعی، دفاع از مراکز حساس و مهم، راهپیمایی تاکتیکی شبانه و آموزش کنترل اغتشاشات از جمله دلایل برگزاری این “رزمایش” است.

ولی فقیه زهر خورده در وحشت از تبعات جام زهر اتمی و در پی تظاهراتهای اعتراضی هموطنان لر بختیاری که به سرعت به قیامهای ضد حکومتی در شهرهای مختلف و بویژه در شهر دزفول مبدل شد و نیز در وحشت از تبعات سرنگونی دیکتاتوری کشور اوکراین – که همچون نظام پلید جمهوری اسلامی از حمایتهای ویژه روسیه برخوردار بود – و در وحشت از تحولات منطقه و قیامهای قهرآمیز پیش روی در ایران، به این مانور پوشالی روی آورده است.
حال آنکه تجربه های مکرر تاریخ دیکتاتور ها نشان داده است که هیچ دیکتاتوری نتوانسته است با ایجاد اختناق و سرکوب برای حکومت خود ثبات و تضمین امنیتی و حکومتی بخرد.
آنچه در انتظار نظام پلید جمهوری اسلامی با تمامی باندهای غالب و مغلوبش می باشد، سرنگونی قهر آمیز به دست آحاد مردم تحت ستم و اختناق در ایران است.