دستگیرشدگان و لیدرهای انها؛ همه وابستگی به مجاهدین دارند

وابستگی دستگیرشدگان اغتشاشات به منافقین/ مشت محکم مردم بر دهان دشمنان

طبق بررسی هایی که از شورشهای اخیر انجام شده است هم شورشگران و هم لیدرهای شورشی از مجاهدین بوده اند. سایت افکار نیوزدر یک تحلیل از شورشهای اخیر نوشته است در بررسی های ما همه عوامل نشان میدهد که هم شورشگران و هم رهبرانشان از مجاهدین بوده اند. وی با سوز و گداز از کشته شدگان مزدوران جهل و جنایت یک حرف درست زد و نوشت:” اینکه در خیابانها عده ای بانکها و فروشگاهها را آتش زدند و حافظان امنیت کشور را به شهادت رساندند نشان می دهد این افراد مطالبه ای در باره بنزین نداشته اند بلکه مشکلشان نظام و جمهوری اسلامی است و به دنبال براندازی بوده اند.”