دستگیری یک دلال رژیم به‌دلیل قاچاق فیبر کربن

دادستان آمریکا در شهر نیویورک علیه ۳دلال رژیم ایران به‌دلیل قاچاق فیبر کربن اعلام جرم کرد. فیبر کربن در صنایع موشکی، مهندسی فضا، سانتریفوژهای غنی‌سازی اورانیوم کاربرد دارد.

مقامهای آمریکا می‌گویند پورقناد، شکری، و فریدمنش بین سالهای ۲۰۰۸ و ژوئیه ۲۰۱۳ با همدیگر برای به دست آوردن فیبر کربن از آمریکا و صدور آن به ایران از طریق کشور ثالث اقدام کردند.

بنا‌ به این گزارش پورقناد سوم مه ۲۰۱۷ در آلمان دستگیر شد و روز دوشنبه به نیویورک آورده شد و در دادگاهی حاضر شد. شکری و فریدمنش هم‌چنان تحت تعقیب هستند