دست خالی جمهوری اسلامی در بازی هسته ای با اتحادیه اروپا

حسن روحانی روز یکشنبه طی یک عقب نشینی حساب شده از فرجه «چند هفته ای» که پیشتر به اتحادیه اروپا برای تامین رضایت و اطمینان خاطر ایران داده بود، بدون تعیین ضرب الاجل، تنها خواستار «ضمانت پنج کشور در مورد تامین منافع ایران» برای باقی ماندن تهران در توافق

به گفته رادیو فردا: مقایسه ای ساده مابین اهمیت اقتصادی آمریکا و ایران نشان میدهد که اروپا و آسیا نه مایل و نه قادر به ایستادگی در مقابل آمریکا بمنظور دفاع از جمهوری اسلامی هستند و اتحادیه اروپا بخصوص، علاوه بر اهمیت حفظ شریک بزرگ تجاری، به دلیل وابستگی های نظامی و امنیتی به آمریکا در جایگاهی نیست که بتواند به دولت تهران «ضمانت اجرایی» برای دور زدن تحریمها بدهد.

خاورمیانه در آستانه تجربه «نظم نوین»ی است و حکومت کنونی ایران، و همپیمانان آن در جنوب لبنان ( حزب الله لبنان) و دولت اسد در سوریه در راه استقرار این نظم قرار دارند.

در فضایی متفاوت با آنچه که آغاز مذاکرات اتمی ایران و جامعه جهانی را در سال ۲۰۱۳ امکان پذیر ساخت، چنته حکومت ایران برای تهدید و یا تحبیب اروپا و آمریکا اینک خالی است و چشم انداز نتایج مذاکرات ظریف در بروکسل روشن نیست.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...