دعوت ظریف به پاسخگویی

وزیر خارجه المان قای گابریل، روز ۱۷ دی ماه به شبکه تلویزیونی «زد د اف» آلمان گفته‌است «همرا ه با مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا [فدریکا موگرینی]، تصمیم گرفتیم از وزیر خارجه ایران دعوت کنیم» تا در مورد اعتراضات اخیر در ایران گفت‌وگویی صورت گیرد.

آقای گابریل به «هفته آینده» به‌عنوان «زمان احتمالی» انجام این کار اشاره کرده، ا و گفت: «ما خیلی سریع بر این مسئله تاکید کردیم که از آزادی انجام اعتراضات پشتیبانی می‌کنیم و معتقد هستیم که دولت نیز باید از این حق، حمایت کند».