دلنوشته شاهین نجفی در باره زلزله

شاهین نجفی هنرمند و خواننده محبوب ایرانی در صفحه فیس بوک خود درباره زلزله نوشته: «فقط بنویس. فکر نکن.

۳ روز از دنیای خبر دور بودم و درگیر ویدئوی کاری که قرار بود عیدی باشد. پرت می شوم در آغوش سال ۷۹. منجیل.

۳ شب خواب بودیم در آسایشگاه سربازخانه. تخت دو طبقه لرزید و چشم که باز کردم دیدم همه بیرون آسایشگاه نشسته ایم.

شبیه مرگ که نیمه شب روی شانه های خانواده آوار می شود، ما از وحشت مرگ گریختیم. تنها سکوت بود و من داد می زدم که بی همه چیز از جان انسان چه می خواهی. خدای را فریاد می زدم که بودنش همیشه با ترس و مصیبت و درد گره خورده بود.

حالا چندی از بوشهر نگذشته. هنوز داغ آذربایجان رشیدم تازه است. هنوز بم را ناله می زنم. هنوز منجیل و رودبار سال ۶۹ را در ذهن کودکیم بغض می کنم و حالا سیستان ستم کشیده ،بلوچستان زخمی من. چگونه تسلیت بگویم؟ دلخوشم کن بانو …»

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...