دهها هزار نفر در گردهمائی بزرگ پاریس از مقاومت ایران حمایت کردند

امروز، ۲ تیر ۱۳۹۲، دهمین گردهمائی بزرگ ایرانیان در حمایت از مقاومت ایران و برای یک تغییر دموکراتیک در پاریس با شکوه تمام برگزارشد.

در این گردهمایی عظیم که هفت ساعت به طول انجامید، دهها شخصیت برجسته به نمایندگی از هیأتهای شرکت کننده در گردهمایی سخنرانی کردند. اعلام حمایت اکثریت مجالس قانونگذاری و بیانیه های حمایت گروه های پارلمانی از ۴۰کشور از ۵قاره و اعلام حمایت۱۲۵۰۰شهردار فرانسوی در حمایت از مقاومت ایران و ساکنان اشرف و لیبرتی، از دیگر بخشهای گردهمایی ویلپنت بود.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاوت در یک سخنرانی پر شور که باره با دست زدمن وتشویق حاظران قطع شد، در مورد انتخابات فرمایش رژیم گفت: این انتخابات در شرایط اختناق مطلق، با دستگیری مخالفان، با قطع اینترنت، با ممنوعیت رسانه ها و با حضور متراکم نیروهای سرکوبگر برگزار شد، رئیس جمهور جدید رژیم ایران نیز نه تنها مدره نیست بلکه در تمامی دوران حاکمیت رژیم در مناصب بالا و نزدیک به خامنه ای کار کرده و پیش برنده سیاستهای این رژیم در جنگ و سرکوب مردم ایران به بهانه تأمین امنیت بوده است.

وی نمایش انتخابات را بازنمایی مرحله سرنگونی رژیم توصیف کرد و گفت: خامنه ای هر چند رفسنجانی، یعنی عامل به قدرت رسیدن خود را نیز حذف کرد، اما سرانجام بین از سرگیری قیامها از یک طرف و تن دادن به روحانی از طرف دیگر، دومی را پذیرفت. درست چند ساعت قبل از اعلام نتایج انتخابات خامنه ای برای سرپوش گذاشتن بر این شکست به کمپ لیبرتی حمله کرد و با کشتار مجاهدین تلاش کرد تلاش کرد به مردمی که مترصد قیام بودند، هشدار بدهد. او در عین حال تهدید اصلی تمامیت رژیم را به زبان موشک و کشتار برجسته کرد.
رئیس جمهور جدید رژیم یک کارگزار پرسابقه امنیتی و ماشین جنگ و سرکوب رژیم است

مریم رجوی همچنین گفت: با این حال، ما رئیس جمهور جدید آخوندها را فرا می خوانیم که به خواستهای مبرم مردم ایران تن بدهد. ما می گوییم: بدون آزادی بیان و حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و فعالیت احزاب، پایان سیاست تجاوزکارانه رژیم در سوریه و عراق و توقف کامل پروژه تولید بمب اتمی، هیچ چیز در ایران عوض نمی شود. پس اکنون این صحنه آزمایش شماست. بفرمایید، اما واقعیت این است که ولی فقیه می داند که هر گونه تغییر جدی در این سیاست ها به سرنگونی تمامیت رژیم راه می برد.

دیگر سخنرانان این گردهمائی در سخنان خودسخنرانان تأکید کردند جامعه بین المللی و مردم ایران خواستار تغییر دموکراتیک در ایران هستند. تنها راه خلاصی جهان از شر این رژیم، که صلح و امنیت جهان به ویژه منطقه خاورمیانه را به خطر انداخته است تغییر آن به دست مردم و مقاومت سازمانیافته آن است. آنها با تقدیر از تلاشهای خستگی‌ناپذیر خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در هدایت جنبش مقاومت، از برنامه ده ماده یی او برای استقرار دموکراسی و آزادی در ایران حمایت کردند و از دولتهای خود خواستار به رسمیت شناختن جنبش مقاومت به رهبری خانم رجوی شدند.
گردهمایی با قویترین اعتراض سومین حمله موشکی به پناهندگان بیدفاع در اردوگاه اجباری لیبرتی را محکوم کرد. در این حمله مرگبار که به دستور خامنه ای توسط عوامل نیروی تروریستی قدس و با حمایت مالکی صورت گرفت، بر اثر شلیک ۴۰موشک ۱۰۷میلیمتری دو تن از مجاهدان شهید و بیش از ۷۰نفر مجروح و مصدوم شدند. سخنرانان از دولت آمریکا، ملل متحد، اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا خواستار تضمین حقوق ساکنان بیدفاع اشرف و لیبرتی به ویژه تامین امنیت و سلامت آنان شدند. آنها تأکید کردند تنها راه جلوگیری از یک تراژدی دیگر و تامین امنیت نسبی ساکنان بازگشت موقت آنان به اشرف و بازاسکان تدریجی آنها از آنجاست.

سخنرانان ضمن تأکید بر اینکه دروغهای مستمر و سیستماتیک کوبلر، علیه ساکنان یک زمینه سازی آشکار برای کشتار این پناهندگان بیدفاع بوده، از خواست ساکنان اشرف و خانواده های قربانیان برای قرار گرفتن او در برابر عدالت به خاطر همدستی در جنایت علیه بشریت پشتیبانی کردند.

خانم رجوی ضمن بر شمردن برنامه ده ماده یی خود برای استقرار دموکراسی و آزادی در ایران (ضمیمه است)، تأکید کرد: حرف ما این نیست که آخوندها بروند تا ما جایگزین آنها شویم، حرف ما این است که رأی و انتخاب و نظر مردم ایران حاکمیت پیدا کند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...