دود غلیظ نیروگاه مفتح همدان ، استفاده از سوخت جایگزین “مازوت”

همدان – ایرنا – دود غلیظ نیروگاه شهید مفتح همدان ناشی از مصرف سوخت مازوت که تا آسمان ساوه نیز کشیده شده، سوژه خبری و عاملی برای نگرانی فعالان حوزه محیط زیست شده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، نیروگاه بخاری شهید مفتح همدان با ظرفیت کل یکهزار مگاوات در چهار واحد بخاری 250 مگاواتی در 45 کیلومتری جاده همدان به تهران واقع شده است.
این روزها شاهد بلند شدن دود غلیظی از این نیروگاه هزار مگاواتی هستیم که برای هر فردی حتی از مسیرهای دور دست قابل مشاهده است.
علت بلند شدن دود غلیظ و سیاه از این نیروگاه و چرایی فعالیت و جلوگیری نکردن از فعالیت این واحد آلاینده برای بسیاری از شاهدان عینی این ماجرا سوال شده است.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان روز دوشنبه در این باره به ایرنا می گوید: آلایندگی نیروگاه شهید مفتح شدید است تا جایی که دود ناشی از فعالیت این واحد تا آسمان استان همجوار نیز کشیده شده است.
عادل عربی افزود: این نیروگاه هزار مگاواتی علاوه بر برق استان، انرژی برق مورد نیاز بخشی از استان های مجاور را نیز تامین می کند.
وی با بیان اینکه سوخت مصرفی این نیروگاه، گاز است، بیان کرد: با نزدیک شدن به فصل زمستان برای پیشگیری از بروز مشکل برای شهروندان در تامین گاز، گاز مصرفی واحدهای صنعتی پرمصرف قطع و آنها باید از سوخت جایگزین استفاده کنند.
سرپرست حفاظت محیط زیست همدان گفت: نیروگاه شهید مفتح همدان پر مصرف ترین واحد تولیدی در استان است که هم اینک گاز این واحد قطع شده و از سوخت جایگزین ‘مازوت’ برای ادامه فعالیت آن استفاده می شود.
وی اظهار کرد: عوامل نیروگاه نیز از این رویه رضایت چندانی ندارند چون دود حاصل از فعالیت نیروگاه نه تنها بر روی سلامت کارکنان این مجموعه تاثیر منفی می گذارد، بلکه سرعت استهلاک تجهیزات را افزایش می دهد.
سرپرست حفاظت محیط زیست همدان بیان کرد: نمی توان به خاطر آلایندگی هوا ناشی از استفاده سوخت مازوت، به طور کامل فعالیت نیروگاه را تعطیل کرد چون نیروگاه شهید مفتح برق مورد نیاز استان و مناطق همجوار همدان را تامین می کند.
عربی تاکید کرد: بنابراین مدیران نیروگاه شهید مفتح در بروز این آلودگی مقصر نیستند بلکه شرایط به گونه ای که این نیروگاه ناگزیر به استفاده از سوخت جایگزین است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...