دولت بهار: بانک صادرات ایران رسما ورشکست شده است

دولت بهار: بانک صادرات ایران به دلیل عدم رعایت قانون یکصدچهل یکم تجارت رسما ورشکست شده است. بانک صادرات ایران به شماره ثبت ۳۸۳۳ با سرمایه ۵۷۰۰ میلیارد تومان در آخرین مجمع عمومی خود رقمی بالغ بر ۶۴۰۰ میلیارد تومان زیان اعلام و از ورود خبرنگاران به سالن مجمع عمومی برای پیشگیری از درز اطلاعات به مردم جلوگیری کرده است. با توجه به اینکه زیان این بانک بیشتر از کل سرمایه اسمی شرکت است، با این گزارش و تصویب آن در مجمع براساس قانون تجارت عملا ورشکسته محسوب می شود. یکی از کاربران دولت بهار در پیامی نوشت بانک صادرات دو سال است سرمایه سهامداران را بلوکه کرده و مردم را به خاک سیاه نشانده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...