دولت عراق دریک اقدام جنایتکارانه، تی والها را به جای بازگرداندن به لیبرتی، از منطقه لیبرتی دور می کند

 

shora

دولت عراق به دستور رژیم ایران می‌خواهد در حملات بعدی تلفات بیشتری از ساکنان بگیرد

چند روز پس از سومین حمله موشکی به لیبرتی که دو شهید و ۷۰مجروح به جای گذاشت و بسیاری از بنگالها را منهدم کرد، نیروهای عراقی به دستور نخست وزیری، به جای بازگرداندن تی والها به داخل کمپ برای حفاظت بنگالها، در یک اقدام جنایتکارانه، از روز شنبه اول تیر، شروع به انتقال این تی والها به خارج از منطقه لیبرتی کرده اند.

۱۷۵۰۰تی وال که در زمان استقرار نیروهای آمریکایی در لیبرتی بنگالها را در مقابل حملات موشکی و خمپاره یی حفاظت می‌کردند، با شروع انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی در فوریه ۲۰۱۲ به رغم مخالفت ساکنان از لیبرتی بیرون برده شدند و تا کنون در بیرون دیوارهای کمپ لیبرتی انباشته شده بودند.

بعد از حمله موشکی ۲۱بهمن۹۱ (۹ فوریه ۲۰۱۲) که ۸ کشته و ۱۰۰مجروح بر جای گذاشت، ساکنان و نمایندگانشان در صدها نامه و ملاقات و مراجعه به مقامهای آمریکایی، عراقی و ملل متحد خواستار بازگرداندن این تی والها شدند. اما حتی یکی از آنها را نیز بازنگرداندند و به طور رسمی به نماینده ساکنان اطلاع دادند که دولت عراق مخالف بازگرداندن آنهاست.

شواهد فوق به روشنی نشان می‌دهد، دولت عراق نه تنها قصد تأمین امنیت ساکنان لیبرتی را ندارد بلکه در صدد است آنها را در مقابل حملات بعدی بیدفاع بگذارد و تلفات بیشتری از آنها بگیرد.

مقاومت ایران با یادآوری تعهدات دولت آمریکا و ملل متحد، در قبال حفاظت ساکنان لیبرتی، خواستار اقدام فوری برای برگرداندن آنها به اشرف هستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ تیر ۱۳۹۲ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۳ )

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...