دولت هند حکومت ایران را در لیست سیاه تروریستی قرار داد

در حالی که آخوند حیله گر و پلید، حسن روحانی، رئیس جمهور ولایت فقیه ژست تعامل و مدره بودن به خود گرفته است، سایت حکومتی تابناک گزارش داد که دولت هند اخیرا رژیم تهران را در لیست سیاه خود قرار داده و از تسهیلات دریافت ویزا محروم کرده است.

سایت پاسدار محسن رضایی با عنوان “چرا دولت هند نام ایران را در لیست سیاه قرار داد؟” نوشت: در اقدامی غیردوستانه، دولت هند اخیراً ایران را از یکی از امتیازات دیپلماتیک مهم خود محروم کرده است. به این ترتیب، باید گفت اقدام هند در قرار دادن ایران در لیست سیاه، اقدامی برآمده از محاسبات غلط و مبانی نسنجیده بود.

به نوشته این منبع حکومتی، کشورهایی که تهدید امنیتی یا تروریستی محسوب می شوند در این لیست سیاه قرار می گیرند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...