دومین یورش وحشیانه به سلول زندانی سیاسی ارژنگ داودی

طبق گزارش سایت فعالین حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران ،روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت رئیس اطلاعات زندان بهرام کشتکار همراه با تعدادی زیادی از گارد ویژه زندان به سلول زندانی سیاسی ارژنگ داودی یورش بردند و زندانی سیاسی ارژنگ داودی را مورد برخوردهای وحشیانه و غیرانسانی قرار دادند. این یورش وحشیانه و غیرانسانی تا مدتی طولانی ادامه داشت.

در طی هفته گذشته این دومین یورش وحشیانه و غیرانسانی است که علیه سلول زندانی سیاسی ارژنگ داودی صورت می‌گیرد. از طرفی دیگر رئیس اطلاعات زندان فردی به نام بهرام کشتکار و حاج محمودی رئیس بازرسی زندان که از شکنجه گران و جلادن زندان بندرعباس می‌باشند و مورد نفرت زندانیان سیاسی و عادی هستند باندهای مافیایی را در بند ۱ زندان مرکزی بندر عباس، علیه ارژنگ داودی فعال کرده‌اند که او را مورد ازیت و آزار قرار دهند و هر کدام از زندانیان عادی که با آقای داودی سلام و علیکی و یا صحبتی دارند به افراد فوق گزارش دهند تا زندانیان بی‌دفاع به صرف این‌که تنها با آقای داودی صحبتی داشته‌اند به بندهای که دارای شرایط سختر هستند منتقل شوند.

عیسی سالاری وکیل بند ۱ و علیرضا رزمی نام ۲ تن از باند مافیایی بند ۱ زندان بندرعباس می‌باشند که مواد مخدری که توسط بهرام کشتکار رئیس اطلاعات و حاج محمودی در اختیار آنها قرار می‌دهند با چندین برابر قیمت معمول به زندانیان که از ظلم و جور جنایتهای مأموران ولی‌فقیه برای لحظاتی رهایی یافتن به مواد مخدر پناه می‌برند فروخته می‌شود و حتی زندانیان سالم توسط این افراد به اعتیاد کشانده می‌شوند. این باند مافیایی هم‌چنین زندانیان بی‌دفاعی که از حق و حقوق خود دفاع می‌کنند مورد سرکوب آنها قرار می‌گیرند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...