دومین روز اعتراض مردم اهواز به رفتار نژادپرستانه سیمای جمهوری اسلامی

تظاهرات مردم عرب اهواز در اعتراض به آنچه آن را “رفتارهای نژادپرستانه” می‌خوانند ادامه دارد. آنها خواستار عذرخواهی مسئولان و توبیخ عوامل ساخت یک برنامه “توهین‌آمیز” تلویزیونی هستند و به “انکار هویت” خود اعتراض دارند.

اعتراض آنان به اقدام “توهین‌آمیز” شبکه ۲ تلویزیون بودند.

در پی پخش برنامه‌ای تلویزیونی در روز دوم فروردین‌ماه که مجری آن عروسک‌هایی را با لباس اقوام مختلف روی نقشه ایران و در جایی که این اقوام زندگی می‌کنند می‌چسباند. اما روی منطقه اهواز به جای عروسک نماد مردم عرب، عروسک دیگری را قرار داد. مردم عرب خوزستان این اقدام را حذف قوم عرب از نقشه ایران دانسته‌اند.