دو دیپلمات تروریست رژیم اخوندی از بوسنی اخراج شدند

وزارت امنیت بوسنی هرزگوین در بیانیه ای علام داشت که دو دیپلمات ایرانی را با اتهام دخالت در برخی عملیات ها در گذشته، اخراج کرده است. روزنامه انتخاب به نقل از روزنامه ی سارایوو, وزارت کشور بوسنی”از وزارت خارجه این کشور درخواست کرده است که شخص دوم و شخص سوم سفارت ایران در بوسنی را اخراج کند.

فهرودین رادونسیک وزیر اطلاعات بوسنی و هرزگوین اعلام کرد که این دو ایرانی دیگر نباید در این کشور حضور داشته باشند چراکه اقدامات انها قوانین دیپلماتیک را نقض کرده است“.

دولت بوسنی به این دو دیپلمات ایرانی تا پایان ماه جاری میلادی فرصت داده تا خاک این کشور واقع در بالکان را ترک کنند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...