دیدار محرمانه دیپلماتهای آمریکا با اعضای گروه تروریستی حزب الله

hezbروزنامه ورلدتریبون  در گزارشی به نقل از منابع لبنایی مدعی شد:دیپلمات های آمریکایی ارتباطات خود را به شکل محرمانه با چند تن از اعضای سیاسی حزب الله درخصوص ثبات اوضاع در لبنان ودولت آتی این کشور آغاز کردند.

این روزنامه در ادامه نوشت:آمریکا از طریق طرف سومی پیام هایی به گروه حزب الله ارسال کرده وپیام هایی از آنها دریافت کرده است.

براساس گزارش روزنامه ورلدتریبون گفتگوی آمریکا با گروه حزب الله درچارچوب رویکرد دولت ” اوباما” به نزدیکی با رژیم ایران است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...