ديدار محرمانه ديپلماتهای آمريكا با اعضای گروه تروریستی حزب الله

hezbروزنامه ورلدتريبون  در گزارشي به نقل از منابع لبنایي مدعی شد:ديپلمات های آمريكايی ارتباطات خود را به شكل محرمانه با چند تن از اعضای سياسی حزب الله درخصوص ثبات اوضاع در لبنان ودولت آتی اين كشور آغاز كردند.

اين روزنامه در ادامه نوشت:آمريكا از طريق طرف سومی پيام هايی به گروه حزب الله ارسال كرده وپيام هايی از آنها دريافت كرده است.

براساس گزارش روزنامه ورلدتريبون گفتگوی آمريكا با گروه حزب الله درچارچوب رويكرد دولت ” اوباما” به نزديكی با رژیم ايران است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...