دکترمردانی: شاید آمار فوتی‌های کرونا به روزی ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر برسد

دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری رژیم در مقابله با کرونا می گوید: “برای کنترل کرونا مردم نباید به سفر های غیر ضروری بروند. دوم اینکه ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و شستشوی دست ها را ادامه بدهند و از شرکت در مراسم عزاداری در اربعین حسینی جدا خودداری کنند.

به نوشته شفقنا در بازگشایی مدارس تعجیل نکنند. مدارس باید زمانی باز شود که موارد بیماری به حداقل رسیده باشد.

ما پیک دوم را گذرانده و در حال ورود به پیک سوم هستیم. سه روز دیگر پاییز است.

ما چند تعطیلی پیش رو داریم. اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا کند حتی گفته شده شاید کشته ها به روزی ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر برسد البته ما امیدورایم اینچنین نباشد.”