دیدار هیاتی از گنگره آمریکا با خانم رجوی

امروز شنبه، 24 فوریه، هیاتی متشکل از نمایندگان بالارتبه کنگره آمریکا، با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ، دیدار کرده و به گفتگو پرداختند.

در این دیدار که در محل اقامت خانم رجوی در حومه پاریس انجام شد موضوع قیام سراسری مردم ایران و نتایج این قیام و گزینش‌های جامعه بین‌المللی در برابر آن مورد گفتگو قرار گرفت

در این دیدار آقایان دینا روهرا باکر، نماینده از ایالت کالیفرنیا و رئیس زیرکمیته اروپا، اروپا-آسیا و تهدیدات ظهور‌یابنده؛ و قاضی تد پو، نماینده از ایالت تگزاس و رئیس زیرکمیته ضدتروریسم، منع گسترش تسلیحات اتمی و تجارت؛ دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را به‌خاطر سرکوب وحشیانه تظاهر کنندگان قویاَ محکوم کردند. آنها تأکید نمودند که جامعه بین‌المللی باید به سکوت و بی‌عملی خود در قبال جنایت‌های این رژیم قرون وسطایی، خاتمه دهند. آنها همچنین به دولت آمریکا فراخوان دادند که تحریم‌های همه‌جانبه به‌ویژه تحریم‌های مالی و بانکی را علیه مقام‌ها و نهادهای حکومت آخوندی به‌خصوص آنها که درگیر سرکوب مردم هستند، اعمال نماید، ترتیباتی را برای مقابله مردم ایران با سرکوب اینترنتی و دسترسی آزادانه آنان به وسایل ارتباطی اتخاذ کند و سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان مزدورش را وادار کند که از کشورهای منطقه خارج شوند.

مریم رجوی با تأکید بر این‌که قیام سراسری دیماه، یک سرفصل در مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی است، گفت: شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و روحانی؛ و اصلاح طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا؛ بیانگر خواست عمومی برای سرنگونی این رژیم است و این قیام تا سرنگونی حکومت آخوندی ادامه خواهد یافت، زیرا عوامل بنیادینی که منجر به این قیام شد، نه تنها حل نمی‌شود بلکه هر روز افزایش می‌یابد.

مریم رجوی افزود: تا رژیم آخوندی بر سر کار است بحرانهای اقتصادی، فساد گسترده حکومتی، فقر و تورم و بیکاری فزاینده و سرکوب و خفقان فزاینده و بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی نه‌تنها حل نمی‌شود، بلکه شدت می‌یابد.
با قیام مردم ایران، رژیم آخوندی وارد مرحله پایانی خود شده است و هر‌گونه سرمایه‌گذاری بر روی آن محکوم به شکست است. زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی در طرف مردم ایران و نه رژیم آخوندی بایستد.
مریم رجوی همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که روی حکومت آخوندی برای آزادی هرچه سریعتر معترضان دستگیرشده، فشار اعمال کنند.

نماینده روهرا باکر گفت: «ضرورت دارد که دولت ایالات متحده این واقعیت را به‌رسمیت بشناسد که مردم ایران رژیم ملایان فاسد و سرکوبگر را نفی می‌کنند. ما در کنگره و دولت آمریکا باید روشن کنیم که در طرف مردم ایران هستیم و نه متحدان افراط‌گرا و فاسدشان که مردم ایران را سرکوب می‌کنند».

قاضی تدپو گفت: جامعه جهانی باید مقامهای رژیم را به‌خاطر جنایت‌های آنان مورد حسابرسی قرار دهد و به مردم ایران در مبارزه مقدسشان برای نیل به آزادی و دموکراسی یاری رساند.