ذوالنور: جریاناتی خزنده به دنبال کاهش اعتبار نظام، نزد مردم است

 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رژیم در مجلس گفت: جریاناتی خزنده به دنبال کاهش اعتبار نظام در دیدگاه مردم است.

به گزارش شفقنا، مجتبی ذوالنوری در دیدار پاسدار محمود میرفیضی سرکرده انتظامی استان، ضمن تبیین شماری از ساز و کار ارتقاء ضریب امنیت در کشور، ضرورت توجه ویژه به مولفه های امنیت را در افزایش رضایتمندی مردم مهم ارزیابی کرد.!!!!!

ذوالنور با وحشت و ترس از شرایطی. که در ان نظام فروریخته خامنه ای قرار دارد گفت: تمام تمرکز و هدف اصلی نظام سلطه و ضد انقلاب، القاء ناتوانی و ناکارآمدی مسئولان نظام و حاکمیت است. سرمایه ملی، اعتماد و اعتبار عمومی است، ظرفیت کمیسیون امنیت ملی مجلس را در خدمت تامین کنندگان امنیت کشور دانست و تاکید کرد: جریاناتی خزنده به دنبال کاهش اعتبار نظام در دیدگاه مردم است.

وی در میان صحبت هایش گفت باید مواظب بود که نیروهای خلص بسیجی و پاسدار جذب نیروهای انتظامی شوند و به قول وی اعتقاد و انگیزه را بعنوان ارکان اصلی در انتخاب نیروها و تکمیل کادر انتظامی در نظر بگیرید.

وی با شکایت از فضای مجازی گفت: ” لازمه کاهش جرایم فضای واقعی و حقیقی جامعه را توجه بیش از پیش به آسیب های فضای مجازی عنوان و روزآمدی و رصد فضای مجازی را در پیشگیری از جرایم، مهم ارزیابی کرد.”

پاسدار محمود میرفیضی سرکرده انتظامی استان قم نیز گفت :”مهاجرت و حاشیه نشینی از مسائل حائز اهمیت است و در تعیین نرخ افزایش جرایم و آسیب های اجتماعی عامل مهمی است.”